Περισσότερες πληροφορίες για βιβλιοθηκονόμους

Επιδιώκουμε την καταχώριση του περιοδικού στις συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών και πηγών πληροφόρησης των βιβλιοθηκών. Επίσης, είναι πιθανόν χρήσιμο να τονιστεί ότι το χρησιμοποιούμενο σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης είναι ανοικτού κώδικα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις βιβλιοθήκες για την φιλοξενία περιοδικών ή/και την εξυπηρέτηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που είναι μέλη της συντακτικής ομάδας κάποιου περιοδικού. (Διαβάστε περισσότερα για το Open Journal Systems)._______________________________________________

Διαμόρφωση-Διαχείριση ιστότοπου: Γιάννης Λιαπέρδος