Περισσότερες πληροφορίες για συγγραφείς

Ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε υποβολή στο περιοδικό ΚΑΛΑMAdaTA;  Οι συγγραφείς πρέπει να εγγραφούν στο περιοδικό πριν από την υποβολή, ή σε περίπτωση που έχουν ήδη εγγραφεί μπορούν απλά να συνδεθούν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία με τα 5 βήματα._______________________________________________

Διαμόρφωση-Διαχείριση ιστότοπου: Γιάννης Λιαπέρδος