ΚΑΛΑ ΜΑdaΤΑ

Η παρούσα δράση έχει ως σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικής εκδοχής ανοικτής πρόσβασης του περιοδικού με τίτλο ΚAΛAMAdaTA. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, το ΤΕΙ Πελοποννήσου προχωρά στην επανέκδοση του περιοδικού ΚΑΛΑΜΑdaTA, του οποίου η έκδοση σταμάτησε το Σεπτέμβριο του 2007 μετά την έκδοση οκτώ (8) τευχών. Το περιοδικό εκδιδόταν σε τριμηνιαία βάση σε έντυπη μορφή, από το Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ από συντακτική ομάδα που αποτελείτο από μέλη ΕΠ και υπαλλήλους του ΤΕΙ. Πρόκειται για τη μετάβαση του περιοδικού ΚΑΛΑΜΑdata στη νέα ηλεκτρονική εποχή εκδοτικής πρακτικής (e-χ), η οποία στοχεύει στην ψηφιοποίηση και στην διεξαγωγή της διαδικασίας έκδοσης και διάθεσης του περιοδικού αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Αναβάθμιση υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πελοποννήσου με υλοποίηση Κεντρικού Αποθετηρίου, εμπλουτισμός του με ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό, ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης χρηστών (wikis/blogs) και ταυτοποίηση υλικού με χρήση τεχνολογίας RFID» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ανακοινώσεις

 

Καλωσήλθατε!

 

Καλωσήλθατε στον ιστότοπο του ΚΑΛΑΜΑdaΤΑ, του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Ο ιστότοπος βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Για προβλήματα τα οποία πιθανόν να αντιμετωπίσετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτα.

 
Αναρτημένες: 2014-03-26
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...


_______________________________________________

Διαμόρφωση-Διαχείριση ιστότοπου: Γιάννης Λιαπέρδος