Υποβολές

Online υποβολές

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό ΚΑΛΑ ΜΑdaΤΑ;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφή χρήστη

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή τεκμηρίων online και για έλεγχο της κατάστασης τρέχουσων υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Όλες οι εργασίες προς δημοσίευση, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού, εξετάζονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποσταλεί για δημοσίευση μόνο στο περιοδικό KAΛΑΜΑdaTA. Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού.

Υποβάλλοντας μία εργασία για δημοσίευση στο περιοδικό KAΛΑΜΑdaTA, ο συγγραφέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση της διεθνούς νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαιώνει ότι με κανένα τρόπο δεν παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και αποδέχεται την πολιτική του περιοδικού για τα πνευματικά δικαιώματα.

 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο περιοδικό  ΚΑΛΑΜΑdaΤΑ διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους, δίνοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Άρθρα που δημοσιεύονται στο ΚΑΛΑΜΑdaΤΑ μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, χωρίς δικαίωμα τροποποίησης (δημιουργία παράγωγου έργου) με αναφορά στο συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς (άδεια Creative Commons 3.0). To ΤΕΙ Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει, να αναπαραγάγει, να παρουσιάζει στο κοινό, να διανέμει και να χρησιμοποιεί άρθρα που δημοσιεύονται στο ΚΑΛΑΜΑdaΤΑ σε οποιοδήποτε μέσο και μορφή είτε μεμονωμένα είτε ως μέρη συλλογικών  έργων, για όλο το χρόνο διάρκειας προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και για όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, το δικαίωμα δημοσίευσης των άρθρων σε τεύχη του περιοδικού ΚΑΛΑΜΑdaΤΑ, αναπαραγωγής και διανομής μεμονωμένων αντιγράφων των άρθρων, αναπαραγωγής ολόκληρων των άρθρων σε άλλη έκδοση του ΤΕΙ Πελοποννήσου, και αναπαραγωγής και διανομής των άρθρων ή περίληψης αυτών με χρήση πληροφορικού συστήματος αποθετηρίου.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και κάθε προσωπικό δεδομένο που καταχωρείται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος/πρόσωπο.

 


_______________________________________________

Διαμόρφωση-Διαχείριση ιστότοπου: Γιάννης Λιαπέρδος